شماره جاری: دوره 32، شماره 188، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-406 

18. نکته، حاشیه، یادداشت

صفحه 359-386

رسول جعفریان؛ جویا جهانبخش؛ احمد خامه یار؛ مرتضی کریمی نیا؛ حیدر عیوضی؛ سروش نژند


19. درگذشتگان

صفحه 387-407

ناصر الدین انصاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)