نویسنده = گروهی از نویسندگان
تازه های نگارش و نشر: عقل سیاسی عربی و اسلامی و سقراط هایی از گونه دیگر، شاهنامه در شبه قاره، قرآن و کتاب مقدس، وب 2 و کتابخانه 2

دوره 25، 149-150، بهمن و اسفند 1393، صفحه 153-163

گروهی از نویسندگان؛ مجید منهاجی؛ محمدرضا پیرچراغ؛ نیره خداداد شهری؛ فرشته دارابی


تازه های نگارش و نشر: مغالطات، آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی، نگاهی به تفسیر آیه مباهله، سایه سرو سهی

دوره 25، شماره 145، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 113-123

گروهی از نویسندگان؛ نیره خداداد شهری؛ اسماعیل تاج بخش


تازه های نگارش و نشر: انس المهج و حدائق الفرج، دین اختیاری یا دین اجباری، احکام مهریه از منظر فقه شیعه، روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث، اسلام در شرق آفریقا

دوره 24، 143-144، بهمن و اسفند 1392، صفحه 149-158

گروهی از نویسندگان؛ افسانه حصیری؛ غلامرضا نوعی؛ محمد حسین عبدلی آشتیانی؛ نیره خداداد شهری


تازه های نگارش و نشر: چهره های نامدار آندلس، سفرنامه مظفر الدین شاه به مراغه، مبانی نگارش علمی، معجم مصطلحات المکتبات و المعلومات (انجلیزی ـ عربی)

دوره 24، شماره 141، مرداد و شهریور 1392، صفحه 99-108

گروهی از نویسندگان؛ فرشته اسدی جوزانی؛ افسانه حصیری؛ نیره خداداد شهری؛ بهروز همایی


تازه های نگارش و نشر: اخلاق پژوهش و نگارش، اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، واقعه حره (رویارویی ارزش های دینی و سنت های جاهلی)، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، جمع پریشان (دفتر سوم)

دوره 24، شماره 139، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 89-100

گروهی از نویسندگان؛ نیره خداداد شهری؛ عباس جباری مقدم؛ محمد رضا خادمیان؛ ابوالقاسم آرزومندی


تازه های نگارش و نشر: الدر المنثور من المأثور و غیر المأثور، با چراغ و آینه، جنگ انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی، ره افسانه: گفتارهای دین شناختی درباره خرافات

دوره 23، شماره 134، خرداد و تیر 1391، صفحه 129-138

گروهی از نویسندگان؛ منصور ابراهیمی؛ مهدی فیروزیان؛ محمدرضا زادهوش؛ حسن پویا


تازه های نگارش و نشر: دیوان سلیمی تونی، وحدت حوزه و دانشگاه، مسائل پاریسیّه یادداشتهای علامه محمد قزوینی، سندیات

دوره 23، شماره 133، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 111-119

گروهی از نویسندگان؛ علیرضا اباذری؛ محمد مهدی کریمی؛ کریم کتابیار؛ غلامرضا امیرخانی


تازه های نگارش و نشر: رسایل پیر جمال اردستانی (دو دفتر)، سراج التواریخ، جشن نامه استاد دکتر سلیم نیساری، نوادر الاخبار فیما یتعلق بأصول الدین، فتوت نامه سلطانی، گزیده هایی از متن نسخه خطی فتوت نامه سلطانی،

دوره 22، شماره 132، بهمن و اسفند 1390، صفحه 141-151

گروهی از نویسندگان؛ علیرضا ذکاوتی قراگزلو؛ یوسف بیگ باباپور؛ کریم کتابیار؛ غلامرضا نقی جلال آبادی؛ علی اکبر صفری


تازه های نگارش و نشر: دیوان اشعار صفایی جندقی، اصول و مبانی نسخه شناسی در کتب خطی، عرفات العاشقین و عرصات العارفین، میراث بهارستان (مجموعه 19 رساله)، الفهرست للندیم

دوره 22، شماره 131، آذر و دی 1390، صفحه 119-133

گروهی از نویسندگان؛ یوسف بیگ بابا پور؛ بامداد کتابچی؛ علی علیزاده؛ احسان عجمی؛ رضا آزاد


تازه های نگارش و نشر: علی نامه، سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی، اسناد معماری ایران، خورشید تابان در علم قرآن

دوره 22، شماره 130، مهر و آبان 1390، صفحه 125-132

گروهی از نویسندگان؛ امیر مؤمنی هزاوه؛ احسان عجمی؛ محمد ربانی


تازه های نگارش و نشر: رستم نامه، آشنایی با استشراق و اسلام شناسی غربیان، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، بهشت و دوزخ، مروری بر دایره المعارف اسلامی

دوره 22، شماره 129، مرداد و شهریور 1390، صفحه 105-118

گروهی از نویسندگان؛ علیرضا ذکاوتی قراگزلوپ؛ مهدی اللهیاری تبریزی؛ احسان عجمی؛ صدیقه خوش نژادیان؛ عباس احمدوند


تازه های نگارش و نشر: قصه های عامیانه ایرانی، انیس المجتهدین، بیان الفرقان فی توحید القرآن، دعا معجزه حیات، پژوهشی پیرامون نیایش از دیدگاه دین و دانش، ضیاء الشهاب فی شرح شهاب الاخبار

دوره 22، شماره 128، خرداد و تیر 1390، صفحه 109-121

گروهی از نویسندگان؛ ولی قیطرانی؛ غلامرضا نقی جلال آبادی؛ هادی ربانی؛ محمد رضا زادهوش؛ حسین شانظری