شماره جاری: دوره 30، شماره 178، پاییز 1398 

10. کتاب شناسی نزار قبانی در ایران

صفحه 151-173

محمد رضا ابن الرسول؛ سحر جمشیدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)