شماره جاری: دوره 31، شماره 185، آذر و دی 1399، صفحه 1-356 

16. نکته حاشیه یادداشت

صفحه 283-320

مرتضی کریمی‌نیا؛ رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ جویا جهانبخش؛ سید محمدحسین حکیم؛ سید صادق حسینی اشکوری


17. درگذشتگان

صفحه 321-355

ناصر الدین انصاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)