کلیدواژه‌ها = نقد کتاب
بیراهه موفقیت دانشگاهی

دوره 32، شماره 189، مرداد و شهریور 1400، صفحه 233-241

سید محسن اسلامی


بدفهمی در شرح و توضیح رساله جلدسازی سید یوسف حسین

دوره 32، شماره 187، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 251-259

محمدحسین اسلام پناه


درباره ترجمه کتاب کلام و جامعه، از یوزف فان اس

دوره 31، شماره 185، آذر و دی 1399، صفحه 133-144

احمدرضا قائم مقامی


این نقد نیست، بلکه ویران کردن است

دوره 31، شماره 185، آذر و دی 1399، صفحه 247-281

مهدی نورمحمدی


نقد ترجمه و توضیح قرآن به قلم بهاء الدین خرمشاهی

دوره 30، شماره 178، آبان 1398، صفحه 106-150

شهاب رویانیان


تو را که دست بلرزد، گهر چه دانی سُفت؟ نقدی بر کلیات میرکرمانی

دوره 30، شماره 177، شهریور 1398، صفحه 44-64

فرزاد ضیایی حبیب آبادی


چگونه صاحِبْ هِمتان را «تَنْبیه » می کنَند؟!

دوره 30، شماره 176، تیر 1398، صفحه 49-54

جویا جهانبخش


نقدی بر تاریخ بیهقی به تصحیح و توضیح یاحقی و سیدی

دوره 28، 167-168، بهمن و اسفند 1396، صفحه 125-151

شهاب رویانیان


چرا کار تکراری نکنیم؟! نقدی بر تحقیق کتاب کفایة الأثر خزّاز قمی

دوره 28، شماره 165، مرداد و شهریور 1396، صفحه 113-124

سید حسن موسوی بروجردی


اسناد دبیرستان حکیم نظامی و دبیرستان صدوق قم در آینۀ نقد

دوره 28، شماره 165، مرداد و شهریور 1396، صفحه 125-130

نیره خداداد شهری؛ حسین احمدی رهبریان