کتابسازی سه چندان: به مُناسَبَتِ اِنْتِشارِ مَقْتَلی که تَرجَمۀ ناخوبَش از أَبوالقاسِمِ پایَنده نیست!

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69522

چکیده

اهمیت اخبار تاریخ طبری درباره واقعه عاشورا، از دیرباز توجه بسیاری از جویندگان تاریخ واقعه کربلا را به این کتاب کهن معطوف داشته است. بخشی از اهمیت اخبار عاشورایی طبری، به بهره‌وری گستره طبری از روایات ابومخنف ازدی بازمی‌گردد. ابوالقاسم پاینده از جمله مترجمانی است که تاکنون بنابر بر روایت طبری از ابومخنف به ترجمه مقتل امام حسین (ع) دست یازیده است. حسین انوری پور در کتابی تحت عنوان استشهاد الحسین (ع) (مقتل الحسین (ع) از تاریخ طبری) که در سال 1397 توسط انتشارات شرکت چاپ و نشر بین‌الملل به زیور طبع آراسته شده است، ترجمه پاینده را برگرفته و به همراه متن عربی مقتل حسینی تاریخ طبری به صورت عربی به فارسی متقابل، منتشر کرده است. هدف نویسنده در نوشتار پیش رو، نقد این کتاب می باشد. وی در راستای این هدف، نخست پس از بیان مطالبی درخصوص طبری و کتاب تاریخی‌اش، نقدهای مطرح‌شده بر آن را مورد بحث قرار می‌دهد. سپس، موضوع ترجمه‌های ابوالقاسم پاینده از جمله ترجمه تاریخ طبری را مطرح می‌سازد. در نهایت، با هدف نقد کتاب انوری پور، ترجمه‌ای را که انوری پور در کتابش به نام ترجمه پاینده به چاپ رسانده با آنچه از پاینده در ترجمه تاریخ طبری به چاپ رسیده، مورد مقایسه قرار داده و شاهدمثال‌هایی ارائه کرده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها