نویسنده = رسول جعفریان
نکته | حاشیه | یادداشت

دوره 33، شماره 194، خرداد و تیر 1401، صفحه 349-372

رسول جعفریان؛ حسین شیخ؛ سید رضا باقریان موحد؛ وحید عیدگاه طرقبه ای؛ مرتضی کریم ینیا


نسخه خوانی (29)

دوره 33، شماره 193، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 51-77

رسول جعفریان


نسخه خوانی (28)

دوره 32، شماره 192، بهمن و اسفند 1400، صفحه 15-40

رسول جعفریان


نکته حاشیه یادداشت

دوره 32، شماره 192، بهمن و اسفند 1400، صفحه 279-302

رسول جعفریان؛ وحید عیدگاه طرقبه ای؛ حسین شیخ؛ فرزاد ضیایی حبیب آبادی؛ مهدی عسگری


نکته حاشیه یادداشت

دوره 32، شماره 191، آذر و دی 1400، صفحه 307-329

رسول جعفریان؛ مرتضی کریمی نیا؛ وحید عیدگاه طرقبه ای؛ حسین شیخ؛ سعید کریمی قره بابا


نگاهی به فعالیت های علمی – پژوهشی محمدابراهیم آیتی

دوره 32، شماره 190، مهر و آبان 1400، صفحه 147-166

رسول جعفریان


نکته حاشیه یادداشت

دوره 32، شماره 190، مهر و آبان 1400، صفحه 333-363

روح الله شهیدی؛ احمد خامه یار؛ مرتضی کریمی نیا؛ رسول جعفریان؛ رحیم پاکنژاد؛ وحید عیدگاه طرقبه ای


نسخه خوانی (26)

دوره 32، شماره 189، مرداد و شهریور 1400، صفحه 91-118

رسول جعفریان


نکته حاشیه یادداشت : نکاتی از آثار استاد علامه جلال الدین همایی (6)، رساله جدول معرفت تواریخ در سنه 961 نوشته شد، چشمه خورشید

دوره 32، شماره 189، مرداد و شهریور 1400، صفحه 363-378

رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ سید احمد رضا قائم مقامی


زندگینامه خودنوشت میرمخدوم شریفی در سال 989ق در 42 سالگی

دوره 32، شماره 188، خرداد و تیر 1400، صفحه 129-142

رسول جعفریان


نسخه خوانی (25)

دوره 32، شماره 188، خرداد و تیر 1400، صفحه 245-260

رسول جعفریان


نکته، حاشیه، یادداشت

دوره 32، شماره 188، خرداد و تیر 1400، صفحه 359-386

رسول جعفریان؛ جویا جهانبخش؛ احمد خامه یار؛ مرتضی کریمی نیا؛ حیدر عیوضی؛ سروش نژند


نسخه‌خوانی (24)

دوره 32، شماره 187، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 159-170

رسول جعفریان


نکته حاشیه یادداشت

دوره 32، شماره 187، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 337-373

جویا جهانبخش؛ رسول جعفریان؛ مرتضی کریمی نیا؛ احمد خامه یار؛ امیر رفیعی؛ روح الله شهیدی


نسخه خوانی 23

دوره 31، شماره 186، بهمن و اسفند 1399، صفحه 137-152

رسول جعفریان


نکته حاشیه یادداشت

دوره 31، شماره 186، بهمن و اسفند 1399، صفحه 359-394

رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ احمد خامه یار؛ مرتضی کریمی نیا؛ سهیل یاری گل درّه؛ محمد ابراهیم مالمیرا