پیوست آینه پژوهش: مروری بر جنگ حاجی محمد بیکا از دوره صفوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.75201

چکیده

صدها اثر با عنوان جُنگ و مجموعه در میراث خطی ما وجود دارد که تنها اندکی از آنها انتشار یافته است؛ هرچند گه‌گاه از محتوای آنها در پژوهش‌های دیگر استفاده شده است. در این نوشتار یکی از جنگ‌های باقی‌مانده از دورۀ صفوی با عنوان «جُنگ حاجی محمد بیکا» معرفی شده است. این جُنگ که در فهرست به نام «گنجینه خطوط» نام‌گذاری دشه است، به شماره 14190 در کتابخانه مجلس ثبت و در مجلد سی‌وهشتم فهرست آن کتابخانه معرفی شده است. محتوای آن به خط افراد مختلف بوده و هر کدام اشعار و متن‌هایی را در آن کتابت‌ کرده‌اند.