نسخه خوانی 35

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.75196

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست و نهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
 
یادداشتی از میرزا جلال‌الدین طهرانی روی یک نسخه
سندی در باره تقبیح فرستادن فرزندان برای تحصیل در استانبول
برخی تواریخ حاکمان گیلان میان 1264 تا 1290
وفات چند نفر از علمای خاندان دشتکی
مهر دینی‌زدن بر علم کیمیا
منافع باغ انگوری در قارپوزآباد قزوین، وقف اولاد آیت‌الله، به شرط درس‌خوان و متشرع‌بودن
تاریخ ظهور و طلوع نیر اعظم شاهنشاهی بر اوج سماء دولت پادشاهی