کلیدواژه‌ها = قرآن
پژوهشی تازه دربارۀ تفسیر برادر شیخ حرّ عاملی

دوره 33، شماره 193، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 197-218

محمدمهدی سلمانپور


نقد و بررسی ترجمه قرآن جناب آقای حداد عادل

دوره 33، شماره 193، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 219-249

سیدمحمدرضا صفوی


نقدنگاشت ترجمه‌های قرآنی (4): نقد و بررسی دو ترجمه برگزیده کتاب سال 1390

دوره 32، شماره 187، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 231-250

محمد رضا صفوی


علامه سید جعفر مرتضی عاملی مرزبانی حساس و ژرف‌اندیش

دوره 30، شماره 179، آذر و دی 1398، صفحه 121-125

علی‌اکبر ذاکری


نقد ترجمه و توضیح قرآن به قلم بهاء الدین خرمشاهی

دوره 30، شماره 178، آبان 1398، صفحه 106-150

شهاب رویانیان


اعجاز قرآن در قرآن؟

دوره 30، شماره 176، تیر 1398، صفحه 41-54

ماتیاس رادشایت؛ ملیحه احسانی نیک


ریشه های عربی و معادل هایی برای قاموس های کتاب مقدس ـ 1

دوره 30، شماره 175، اردیبهشت 1398، صفحه 37-44

لوتار کوپف؛ حیدر عیوضی


از نگاه دیگران (6) قرآن در فرایند شکل گیری امت اسلامی

دوره 27، شماره 160، آذر و دی 1395، صفحه 93-98

سید علی آقایی


از نگاه دیگران (4) قرآن های عصر اموی

دوره 27، شماره 158، خرداد و تیر 1395، صفحه 113-116

علی آقایی


گزارشی توصیفی از چهار معجم موضوعی قرآن

دوره 26، شماره 153، مرداد و شهریور 1394، صفحه 56-62

زینب فریادرس


اسلام در بستر عربی آن

دوره 25، 149-150، بهمن و اسفند 1393، صفحه 30-34

فرانسوا دوبلوا؛ آلاء وحیدنیا


مروری بر مقاله مسأله تاریخ گذاری قرآن های کهن

دوره 25، 149-150، بهمن و اسفند 1393، صفحه 128-129

نصرت نیل ساز