نقد و بررسی ترجمه قرآن جناب آقای حداد عادل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.72880

چکیده

نویسنده در نوشتار پیش رو، در تلاش است ترجمه  قرآن جناب آقای حداد عادل را در بوته نقد و بررسی قرار دهد. وی در راستای این هدف، با بیان آیات 13 تا 32 یا که اندر عبارت ترکی / بش یوز آلتون دویست دینار است!
 از سوره  مائده، نکات انتقادی خود را نسبت به ترجمه بیان کرده و سپس، دیدگاه خود را مطرح می سازد.
 
 

کلیدواژه‌ها