نقدنگاشت ترجمه های قرآنی (7) نقد و بررسی ترجمه قرآن جناب آقای حداد عادل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.72542

چکیده

نویسنده در نوشتار پیش رو، در تلاش است ترجمه  قرآن جناب آقای حداد عادل را در بوته نقد و بررسی قرار دهد. وی در راستای این هدف، با بیان آیات 1 تا 12 از سوره  مائده، نکات انتقادی خود را نسبت به ترجمه بیان کرده و سپس، دیدگاه خود را مطرح می سازد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها