دوره و شماره: دوره 34، شماره 202، مهر و آبان 1402 
دربارۀ زبان مانی

صفحه 105-114

مارک لیدزبارسکی؛ فرانتس روزنتال؛ سید احمد رضا قائم‌مقامی


افزوده‌هایی چند بر واژه‌های دخیل در قرآن نوشته‌ی آرتور جِفری

صفحه 285-299

دیوید سمیول مارگُلیوث؛ نگین کردی؛ سیّد روح‌اله شفیعی


نکته، حاشیه، یادداشت

صفحه 343-366

جویا جهانبخش؛ محمد رستم؛ طه عبداللهی؛ کامران محمدحسینی؛ رحیم پاک‌نژاد


درگذشتگان

صفحه 367-384

ناصرالدین انصاری