کلیدواژه‌ها = نقد
تعداد مقالات: 8
2. تصحیحی علمی - انتقادی از یک منظومۀ پهلوانی

دوره 30، شماره 176، تابستان 1398، صفحه 81-96

سجاد ایدنلو


4. ملاحظاتی دربارۀ واژه نامۀ شاهنامه

دوره 29، شماره 174، زمستان 1397، صفحه 155-169

سجاد آیدنلو


6. یادداشتهایی دربارۀ فردوسی و شاهنامه

دوره 29، شماره 169، بهار 1397، صفحه 87-109

سجاد آیدنلو


8. بایسته های نقد

دوره 23، شماره 134، تابستان 1391، صفحه 43-44

علیرضا ذکاوتی قراگزلو