بازخوانی ابیاتی از آخرین تصحیح دیوان مسعود سعد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69539

چکیده

 در 1390ش، تصحیحی از دیوان مسعود سعد به کوشش محمّد مهیار، با مقدّمه‌ای ممتّع در تحقیق احوال شاعر، دربرگیرندۀ مطالبی درباب خاندان، زندگانی و مرگ مسعود، حکومتگران دورۀ او، ممدوحان او، سرایندگان هم‌عصرش و...، از چاپ برآمد. این تصحیح بر پایۀ نسخه‌ای از کتابخانۀ حکیم اوغلو پاشای ترکیه انجام گرفته و در کنار آن، مصحّح از هشت دستنویسِ دیگر در جایگاهِ نسخه‌بدل، و یازده جُنگ به‌عنوان منابعِ جنبی بهره برده است.
با وجود کوشش‌های مصحّح ارجمند کتاب، برخی از ضبط‌ها، قرائت‌ها و سجاوندی‌های این دیوان، همچنان محلّ تأمّل و پرسش نگارندۀ این سطور است که در این نوشتار، پاره‌ای از آنها طرح می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها