یک کتاب و انبوهی از خوانش ناصواب نگاهی انتقادی به ترجمه‌ی کتاب «اعراب و ایرانیان بر اساس روایت فتوحات اسلامی»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.70695

چکیده

یکی از ضرورت‌ها و شروط لازم ترجمه‌ی آثار، بهره‌مندی از دانش تخصصی و آگاهی کامل در موضوع آثار مورد نظر است. مترجمی که با ظرائف و دقائق و اصطلاحات تخصصی رشته‌ای خاص بیگانه باشد، بی‌گمان در ترجمه‌ی اثری در زمینه‌ی آن علم نیز کامیاب نخواهد بود. در میان ترجمه‌ی کتب تاریخی، یکی از آثاری که اخیرا توسط نشر علم منتشر شده، کتاب «اعراب و ایرانیان» اثر اسکات ساوران و ترجمه‌ی خانم سمانه کدخدایی مرغزار است. مروری انتقادی بر این ترجمه، نشان می‌دهد که مترجم محترم، به دلیل ناآشنایی با زبان عمده‌ی آثار تاریخ اسلام (زبان عربی) و همچنین بی اطلاعی از دانش تاریخ، در صدها مورد مرتکب خوانش‌هایی فاحش و سراسر غلط شده که از فهرست کتاب آغاز می‌شود و تا واپسین صفحه‌ی اثر همراه خواننده باقی می‌ماند.مقاله‌ی پیش‌رو، برخی از این خطاها را تنها از قسمت ضمیمه‌ی کتاب برشمرده و به همراه ملاحظاتی دیگر درباره‌ی ترجمه‌ی اثر، عرضه نموده است.
 
 

کلیدواژه‌ها