کلیدواژه‌ها = علم کلام
استاد مرتضی به مثابه یک مورخ - متکلّم

دوره 30، شماره 179، آذر و دی 1398، صفحه 9-18

رسول جعفریان


حدیقه سلطانیه موجود در کتابخانه حسینیه دالان شهر داکا

دوره 23، 135-136، مهر و آبان 1391، صفحه 79-86

شاهرخ محمد بیگی؛ معصومه شاهی