نکاتی در باب ساختار و نسبت دو کتاب المُلخّص و الذخیره شریف مرتضی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب الملخص و الذخیره شریف مرتضی علم الهدی، دو کتاب در علم کلام است که هم از حیث اشتمال بر عمده مسائل کلامی، و هم از جهت تشریح و توضیح موضوعات در بیشتر ابواب کلامی، آثاری ارزشمند در میان نگاشته های شریف مرتضی بشمار می آیند. درخصوص هر دو کتاب، پرسش ها و نقاط ابهام مهمی قابل طرح است که از آن میان، نحوه تدوین آن ها و نسبت میان این دو کتاب، از اصلی ترین پرسش هایی است که باید بجد بدان ها پرداخت. نویسنده در نوشتار حاضر می کوشد با تحقیق و تدقیق در شواهد و قرائن موجود به پرسش هایی از این دست پاسخ دهد:

ترتیب و مراحل تألیف دو کتاب الملخص و الذخیره به چه صورت بوده است؟
الملخص و الذخیره از حیث ساختار و محتوا چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
علت اشتراک فصول پایانی الملخص با فصول ابتدایی الذخیره چیست؟
فصولی که در اصل در الملخص و الذخیره وجود داشته است و اکنون در دست نیست کدامند؟

وی پیش از پرداختن به نسبت دو کتاب الملخص و الذخیره، نخست نگاهی دقیق به ویژگی های ساختاری هر یک از کتب دارد.

کلیدواژه‌ها