نویسنده = رسول جعفریان
نسخه خوانی (32): رساله در اثبات سلامت قرآن

دوره 33، شماره 198، بهمن و اسفند 1401، صفحه 165-188

رسول جعفریان


وصف شخصیت و آثار علامه مجلسی در هدیة العالمین از سال 1142ق

دوره 33، شماره 198، بهمن و اسفند 1401، صفحه 205-214

رسول جعفریان


| نکته | حاشیه | یادداشت

دوره 33، شماره 198، بهمن و اسفند 1401، صفحه 261-267

رسول جعفریان؛ جویا جهانبخش


نکته | حاشیه | یادداشت

دوره 33، شماره 197، آذر و دی 1401، صفحه 257-277

رسول جعفریان؛ جویا جهانبخش؛ رادمان رسولی مهربانی؛ علی رحیمی واریانی


تمدن اسلام نگاری در دوره پهلوی دوم: رویکرد کتابشناختی

دوره 33، شماره 197، آذر و دی 1401، صفحه 293-321

رسول جعفریان


نسخه خوانی 31

دوره 33، شماره 196، مهر و آبان 1401، صفحه 5-26

رسول جعفریان


سرگذشت طوماری زیارتی از دوره شاه سلیمان صفوی

دوره 33، شماره 195، مرداد و شهریور 1401، صفحه 5-29

رسول جعفریان


نکته | حاشیه | یادداشت

دوره 33، شماره 195، مرداد و شهریور 1401، صفحه 273-302

وحید عیدگاه طرقبه؛ رسول جعفریان؛ حیدر عیوضی؛ کیا مهر نامور؛ رسول رادمان مهربانی؛ حسین شیخ؛ علی کاملی کرمانشاهی


نکته | حاشیه | یادداشت

دوره 33، شماره 194، خرداد و تیر 1401، صفحه 349-372

رسول جعفریان؛ حسین شیخ؛ سید رضا باقریان موحد؛ وحید عیدگاه طرقبه ای؛ مرتضی کریم ینیا


نسخه خوانی (29)

دوره 33، شماره 193، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 51-77

رسول جعفریان


نسخه خوانی (28)

دوره 32، شماره 192، بهمن و اسفند 1400، صفحه 15-40

رسول جعفریان


نکته حاشیه یادداشت

دوره 32، شماره 192، بهمن و اسفند 1400، صفحه 279-302

رسول جعفریان؛ وحید عیدگاه طرقبه ای؛ حسین شیخ؛ فرزاد ضیایی حبیب آبادی؛ مهدی عسگری


نکته حاشیه یادداشت

دوره 32، شماره 191، آذر و دی 1400، صفحه 307-329

رسول جعفریان؛ مرتضی کریمی نیا؛ وحید عیدگاه طرقبه ای؛ حسین شیخ؛ سعید کریمی قره بابا


نگاهی به فعالیت های علمی – پژوهشی محمدابراهیم آیتی

دوره 32، شماره 190، مهر و آبان 1400، صفحه 147-166

رسول جعفریان


نکته حاشیه یادداشت

دوره 32، شماره 190، مهر و آبان 1400، صفحه 333-363

روح الله شهیدی؛ احمد خامه یار؛ مرتضی کریمی نیا؛ رسول جعفریان؛ رحیم پاکنژاد؛ وحید عیدگاه طرقبه ای