نویسنده = رسول جعفریان
نسخه خوانی (28)

دوره 32، شماره 192، بهمن و اسفند 1400، صفحه 15-40

رسول جعفریان


نکته حاشیه یادداشت

دوره 32، شماره 192، بهمن و اسفند 1400، صفحه 279-302

رسول جعفریان؛ وحید عیدگاه طرقبه ای؛ حسین شیخ؛ فرزاد ضیایی حبیب آبادی؛ مهدی عسگری


نکته حاشیه یادداشت

دوره 32، شماره 191، آذر و دی 1400، صفحه 307-329

رسول جعفریان؛ مرتضی کریمی نیا؛ وحید عیدگاه طرقبه ای؛ حسین شیخ؛ سعید کریمی قره بابا


نگاهی به فعالیت های علمی – پژوهشی محمدابراهیم آیتی

دوره 32، شماره 190، مهر و آبان 1400، صفحه 147-166

رسول جعفریان


نکته حاشیه یادداشت

دوره 32، شماره 190، مهر و آبان 1400، صفحه 333-363

روح الله شهیدی؛ احمد خامه یار؛ مرتضی کریمی نیا؛ رسول جعفریان؛ رحیم پاکنژاد؛ وحید عیدگاه طرقبه ای


نسخه خوانی (26)

دوره 32، شماره 189، مرداد و شهریور 1400، صفحه 91-118

رسول جعفریان


نکته حاشیه یادداشت : نکاتی از آثار استاد علامه جلال الدین همایی (6)، رساله جدول معرفت تواریخ در سنه 961 نوشته شد، چشمه خورشید

دوره 32، شماره 189، مرداد و شهریور 1400، صفحه 363-378

رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ سید احمد رضا قائم مقامی


زندگینامه خودنوشت میرمخدوم شریفی در سال 989ق در 42 سالگی

دوره 32، شماره 188، خرداد و تیر 1400، صفحه 129-142

رسول جعفریان


نسخه خوانی (25)

دوره 32، شماره 188، خرداد و تیر 1400، صفحه 245-260

رسول جعفریان


نکته، حاشیه، یادداشت

دوره 32، شماره 188، خرداد و تیر 1400، صفحه 359-386

رسول جعفریان؛ جویا جهانبخش؛ احمد خامه یار؛ مرتضی کریمی نیا؛ حیدر عیوضی؛ سروش نژند


نسخه‌خوانی (24)

دوره 32، شماره 187، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 159-170

رسول جعفریان


نکته حاشیه یادداشت

دوره 32، شماره 187، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 337-373

جویا جهانبخش؛ رسول جعفریان؛ مرتضی کریمی نیا؛ احمد خامه یار؛ امیر رفیعی؛ روح الله شهیدی


نسخه خوانی 23

دوره 31، شماره 186، بهمن و اسفند 1399، صفحه 137-152

رسول جعفریان


نکته حاشیه یادداشت

دوره 31، شماره 186، بهمن و اسفند 1399، صفحه 359-394

رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ احمد خامه یار؛ مرتضی کریمی نیا؛ سهیل یاری گل درّه؛ محمد ابراهیم مالمیرا


مکتب شیعی ری در قرن هفتم بر اساس تبصره العوام

دوره 31، شماره 185، آذر و دی 1399، صفحه 21-43

رسول جعفریان


نکته حاشیه یادداشت

دوره 31، شماره 185، آذر و دی 1399، صفحه 283-320

مرتضی کریمی‌نیا؛ رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ جویا جهانبخش؛ سید محمدحسین حکیم؛ سید صادق حسینی اشکوری


نخستین نگارش ها در حوزه تمدن اسلامی (یک مرور کوتاه)

دوره 31، شماره 184، مهر و آبان 1399، صفحه 17-38

رسول جعفریان