نویسنده = نیره خداداد شهری
اسناد دبیرستان حکیم نظامی و دبیرستان صدوق قم در آینۀ نقد

دوره 28، شماره 165، مرداد و شهریور 1396، صفحه 125-130

نیره خداداد شهری؛ حسین احمدی رهبریان


معرفی مراکز اسنادی کشور

دوره 27، شماره 162، بهمن و اسفند 1395، صفحه 26-30

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری


وجوه افتراق و اشتراک نهادهای میراث فرهنگی (آرشیوها، کتابخانه ها و موزه ها)

دوره 27، شماره 161، آذر و دی 1395، صفحه 29-32

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری


آشنایی با اسناد الکترونیکی

دوره 27، شماره 160، آذر و دی 1395، صفحه 44-47

محمد حقی خوانساری؛ نیره خداداد شهری


آشنایی با مرکز اسناد و مدیریت اسناد

دوره 27، شماره 159، مرداد و شهریور 1395، صفحه 23-26

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری


نگاهی به کتاب «سی و پنج عالم»

دوره 27، شماره 159، مرداد و شهریور 1395، صفحه 87-90

نیره خداداد شهری


تاریخچه سند و مرکز اسناد در جهان و ایران

دوره 27، شماره 158، خرداد و تیر 1395، صفحه 38-41

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری


سند، منبعی دست اول در تحقیقات و پژوهش ها

دوره 27، شماره 157، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 44-47

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری


نگاهی بر پایان نامه های ایرانی با موضوع عراق

دوره 26، شماره 153، مرداد و شهریور 1394، صفحه 49-55

نیره خداداد شهری


تازه های نگارش و نشر: قاموس المعارف، حماسه حسینی در گستره ادبیات تطبیقی، ظرفیت ها و چالش های تقریب مذاهب اسلامی در لبنان، سفرنامه عتبات هند و حج، رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن

دوره 26، شماره 153، مرداد و شهریور 1394، صفحه 91-102

گروهی از نویسندگان؛ صغری سلمانی نژاد مهرآبادی؛ نیره خداداد شهری؛ سجاد جعفری؛ اباذر نصر اصفهانی؛ سعیده سلطانی مقدم


تازه های نگارش و نشر: حج از سقوط حکومت ایلخانان تا پایان حکومت تیموریان، جامعه شناسی حج، راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی، تذکره سرو آزاد، راهنمای تفکر نقادانه: پرسیدن سؤالهای بجا، منهج الامام البخاری فی التعلیل من خلال کتابه التاریخ الکبیر، سفینه بولونیا، اندیشه ماندگار

دوره 26، شماره 151، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 113-128

گروهی از نویسندگان؛ اباذر نصر اصفهانی؛ نیره خداداد شهری؛ عباسعلی مرادی؛ روح الله شهیدی؛ مهدی فیروزیان؛ مرتضی غلامی


تازه های نگارش و نشر: عقل سیاسی عربی و اسلامی و سقراط هایی از گونه دیگر، شاهنامه در شبه قاره، قرآن و کتاب مقدس، وب 2 و کتابخانه 2

دوره 25، 149-150، بهمن و اسفند 1393، صفحه 153-163

گروهی از نویسندگان؛ مجید منهاجی؛ محمدرضا پیرچراغ؛ نیره خداداد شهری؛ فرشته دارابی


ابزارهای پژوهش در محیط وب

دوره 25، شماره 147، مرداد و شهریور 1393، صفحه 21-26

عیسی زارعی؛ نیره خداداد شهری


تازه های نگارش و نشر: شوارق الالهام، سیرت محمد رسول الله، گفتگوی شرق و غرب جهان اسلام، اخلاق در نگاه مولانا: هستی و چیستی، تحولات دانش و یادگیری در عصر ارتباطات

دوره 25، شماره 147، مرداد و شهریور 1393، صفحه 99-110

گروهی از نویسندگان:؛ اکبر اسد علیزاده؛ غلامرضا نوعی؛ مجید منهاجی؛ نیره خداداد شهری


تازه های نگارش و نشر: مغالطات، آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی، نگاهی به تفسیر آیه مباهله، سایه سرو سهی

دوره 25، شماره 145، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 113-123

گروهی از نویسندگان؛ نیره خداداد شهری؛ اسماعیل تاج بخش


تازه های نگارش و نشر: انس المهج و حدائق الفرج، دین اختیاری یا دین اجباری، احکام مهریه از منظر فقه شیعه، روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث، اسلام در شرق آفریقا

دوره 24، 143-144، بهمن و اسفند 1392، صفحه 149-158

گروهی از نویسندگان؛ افسانه حصیری؛ غلامرضا نوعی؛ محمد حسین عبدلی آشتیانی؛ نیره خداداد شهری