آیین قلم و شیوه های اندیشه نگاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب آیین قلم: جستارها و گفتارهایی درباره نگارش علمی، نوشته رضا بابایی اثری در زمینه نگارش و پژوهش است که نویسندۀ آن با قلمی ساده در هفده گفتار کوتاه و بلند، زوایایی از نگارش علمی را کاویده است. نویسنده نوشتار حاضر پس از معرفی کتاب و محتوای آن، به اختصار کاستی‌های آن را در بوته نقد و بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها