نیم نگاهی به کتاب رجال همراه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب رجال همراه تألیف محمود تقی‌زاده، کتابی مختصر در علم رجال برای شناخت راویان حدیث است که بر اساس هشت کتاب رجالی از قبیل رجال طوسی، فهرست طوسی، رجال نجاشی، رجال کشی، رجال برقی، رجال ابن داود، رجال ابن غضائیری و رجال علامه حلی تنظیم شده است. نویسنده در نوشتار حاضر، کتاب مذکور را در بوته نقد و بررسی قرار داده تا از این رهگذر اشکالاتی که در مقدمه و متن کتاب به چشم می‌خورد را بیان کند.

کلیدواژه‌ها