کلیدواژه‌ها = فردوسی
تعداد مقالات: 9
1. آذربایجان و شاهنامه

دوره 31، شماره 183، مرداد و شهریور 1399، صفحه 267-272

میلاد عظیمی


2. فردوسی در رسائل العشاق

دوره 31، شماره 183، مرداد و شهریور 1399، صفحه 253-265

جویا جهانبخش


3. به سوری که دستانش چوبین بود

دوره 31، شماره 182، خرداد و تیر 1399، صفحه 49-74

جویا جهانبخش


4. زبان شاهنامه و برسری خوانی

دوره 31، شماره 181، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 55-80

جویا جهانبخش


5. نبی نامه، منظومه ای بلند از سده نهم قمری

دوره 30، شماره 178، پاییز 1398، صفحه 3-16

امید سروری


6. روش درست تصحیح متن شاهنامه

دوره 30، شماره 175، بهار 1398، صفحه 13-26

وحید عیدگاه طرقبه ای


7. ملاحظاتی دربارۀ واژه نامۀ شاهنامه

دوره 29، شماره 174، زمستان 1397، صفحه 155-169

سجاد آیدنلو


8. یادداشتهایی دربارۀ فردوسی و شاهنامه

دوره 29، شماره 169، خرداد و تیر 1397، صفحه 87-109

سجاد آیدنلو


9. زنان در شاهنامه، تحقیقی ارزشمند و ترجمه ای نادرخور

دوره 28، شماره 163، بهمن و اسفند 1395، صفحه 97-110

سجاد آیدنلو