کلیدواژه‌ها = تفسیر قرآن
تعداد مقالات: 10
4. علامه سید جعفر مرتضی عاملی مرزبانی حساس و ژرف‌اندیش

دوره 30، شماره 179، آذر و دی 1398، صفحه 121-125

علی‌اکبر ذاکری


6. از نگاه دیگران (1) مروری انتقادی بر ترجمه و شرحی نو از قرآن

دوره 26، شماره 155، آذر و دی 1394، صفحه 83-90

مبین وید؛ سید علی آقایی


7. توفیق افندی صدقی: مفسری گمنام در قرن نوزدهم

دوره 26، شماره 152، خرداد و تیر 1394، صفحه 12-14

مجید دانشگر


8. مروری بر کتاب تفسیر همگام با وحی

دوره 25، شماره 148، مهر و آبان 1393، صفحه 45-50

محسن قمرزاده


9. مترجمان و آیات سوره حمد

دوره 23، 137-138، بهمن و اسفند 1391، صفحه 43-51

سید محمد رضا صفوی


10. علل شهرت «مواهب علیه» کاشفی

دوره 22، شماره 128، خرداد و تیر 1390، صفحه 39-46

کریستین زهرا سندس؛ محمّد رضا موحّدی؛ محمد افضلی شهری