نویسنده = جویا جهانبخش
تعداد مقالات: 56
1. نکته حاشیه یادداشت

دوره 31، شماره 185، آذر و دی 1399، صفحه 283-320

مرتضی کریمی‌نیا؛ رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ جویا جهانبخش؛ سید محمدحسین حکیم؛ سید صادق حسینی اشکوری


2. گوش اسپ کیخسرو

دوره 31، شماره 183، مرداد و شهریور 1399، صفحه 5-23

جویا جهانبخش


3. فردوسی در رسائل العشاق

دوره 31، شماره 183، مرداد و شهریور 1399، صفحه 253-265

جویا جهانبخش


4. نکته حاشیه یادداشت

دوره 31، شماره 183، مرداد و شهریور 1399، صفحه 289-303

حمید رضا تمدن؛ جویا جهانبخش؛ رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ جواد بشری


5. به سوری که دستانش چوبین بود

دوره 31، شماره 182، خرداد و تیر 1399، صفحه 49-74

جویا جهانبخش


8. زبان شاهنامه و برسری خوانی

دوره 31، شماره 181، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 55-80

جویا جهانبخش


9. سیاحت در جهان واژه کاوی

دوره 30، شماره 180، بهمن و اسفند 1398، صفحه 35-53

جویا جهانبخش


10. زان نازنینْ پیالۀ دِْلخواه

دوره 30، شماره 178، پاییز 1398، صفحه 90-98

جویا جهانبخش


13. چگونه صاحِبْ هِمتان را «تَنْبیه » می کنَند؟!

دوره 30، شماره 176، تابستان 1398، صفحه 49-54

جویا جهانبخش


17. اخلاق ناصری در کهن جامه ای تازی

دوره 29، شماره 174، زمستان 1397، صفحه 87-100

جویا جهانبخش


18. شب پره و شب پره چشم

دوره 29، شماره 173، زمستان 1397، صفحه 3-16

جویا جهانبخش


24. آن بر سر گنجست که.... جلب انتباه به ریزه کاری بیتی از سعدی

دوره 27، شماره 162، بهمن و اسفند 1395، صفحه 5-9

جویا جهانبخش