نویسنده = جویا جهانبخش
نکته، حاشیه، یادداشت: «تاجر شیرازی» یا «شاعر شیرازی»؟

دوره 34، شماره 204، بهمن و اسفند 1402، صفحه 324-326

جویا جهانبخش


نکته، حاشیه، یادداشت: نوشیدنی شدیداللحن

دوره 34، شماره 204، بهمن و اسفند 1402، صفحه 327-329

جویا جهانبخش


نکته، حاشیه، یادداشت

دوره 34، شماره 203، آذر و دی 1402، صفحه 371-387

جویا جهانبخش؛ علی رحیمی واریانی


نکته، حاشیه، یادداشت

دوره 34، شماره 202، مهر و آبان 1402، صفحه 343-366

جویا جهانبخش؛ محمد رستم؛ طه عبداللهی؛ کامران محمدحسینی؛ رحیم پاک‌نژاد


نکته، حاشیه، یادداشت

دوره 34، شماره 199، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 303-324

جویا جهانبخش


| نکته | حاشیه | یادداشت

دوره 33، شماره 198، بهمن و اسفند 1401، صفحه 261-267

رسول جعفریان؛ جویا جهانبخش


نکته | حاشیه | یادداشت

دوره 33، شماره 197، آذر و دی 1401، صفحه 257-277

رسول جعفریان؛ جویا جهانبخش؛ رادمان رسولی مهربانی؛ علی رحیمی واریانی


نامه شیخ سعدی به شمس الدین صاحب دیوان

دوره 32، شماره 192، بهمن و اسفند 1400، صفحه 63-72

جویا جهانبخش


نکته، حاشیه، یادداشت

دوره 32، شماره 188، خرداد و تیر 1400، صفحه 359-386

رسول جعفریان؛ جویا جهانبخش؛ احمد خامه یار؛ مرتضی کریمی نیا؛ حیدر عیوضی؛ سروش نژند


نکته حاشیه یادداشت

دوره 32، شماره 187، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 337-373

جویا جهانبخش؛ رسول جعفریان؛ مرتضی کریمی نیا؛ احمد خامه یار؛ امیر رفیعی؛ روح الله شهیدی


نکته حاشیه یادداشت

دوره 31، شماره 185، آذر و دی 1399، صفحه 283-320

مرتضی کریمی‌نیا؛ رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ جویا جهانبخش؛ سید محمدحسین حکیم؛ سید صادق حسینی اشکوری


گوش اسپ کیخسرو

دوره 31، شماره 183، مرداد و شهریور 1399، صفحه 5-23

جویا جهانبخش


فردوسی در رسائل العشاق

دوره 31، شماره 183، مرداد و شهریور 1399، صفحه 253-265

جویا جهانبخش


نکته حاشیه یادداشت

دوره 31، شماره 183، مرداد و شهریور 1399، صفحه 289-303

حمید رضا تمدن؛ جویا جهانبخش؛ رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ جواد بشری


به سوری که دستانش چوبین بود

دوره 31، شماره 182، خرداد و تیر 1399، صفحه 49-74

جویا جهانبخش


زبان شاهنامه و برسری خوانی

دوره 31، شماره 181، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 55-80

جویا جهانبخش


سیاحت در جهان واژه کاوی

دوره 30، شماره 180، بهمن و اسفند 1398، صفحه 35-53

جویا جهانبخش


زان نازنینْ پیالۀ دِْلخواه

دوره 30، شماره 178، آبان 1398، صفحه 90-98

جویا جهانبخش