نکته، حاشیه، یادداشت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

10.22081/jap.2023.75323

چکیده

در این شماره، این نوشتارها آمده است:
«چه» و «چو»/ جویا جهانبخش
«شیخ» صاحب تاج العروس کیست؟ روشنداشت و درست‌گردانی لغزشی در لغت‌نامۀ دهخدا/ جویا جهانبخش
فرصت‌شماری شب یلدا: قلم‌اندازی در آستانۀ «شب یلدا»ی 1402 هـ.ش
فردوس خاتون/ علی رحیمی واریانی