گوش اسپ کیخسرو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69547

چکیده

موضوع نگارش پیش رو، بحث پیرامون واژه‌ای از کتاب تاریخ سیستان است و نگارنده عبارت «گوش اسپ کیخسرو» را مورد مداقه و بررسی قرار داده است. به زعم وی دور نیست که «گوش» اسپ کیخسرو که در تاریخ سیستان آمده، همانا «بوش» اسپ کیخسرو بوده باشد و «بوش»، خوانش/ نویسشی از «بُش» به معنای کاکل اسپ است.
 
 

کلیدواژه‌ها