چاپ‌نوشت (۱۲): کتابخانه مدرسه دارالفنون در دوره قاجار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2024.75864

چکیده

مؤلف در این مقاله ضمن اشاره‌ای مقدماتی به سابقه کتابخانه‌های دوره قاجار، به معرفی کتابخانه دارالفنون به ‌عنوان اولین کتابخانه دانشگاهی و دولتی ایران در این دوران می‌پردازد. در این مقاله سعی شده است با بررسی مدارک و اسناد موجود چگونگی شکل‌گیری، اداره و ساختار اداری آن تشریح گردد.
 

کلیدواژه‌ها