بررسی یک مسئلۀ فقهی: ازدواج متعه (ترجمۀ فصلی از کتاب «نص و تفسیر: مکتب فقهی امام صادق»)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

10.22081/jap.2024.75496

چکیده

نوشتار حاضر یکی از فصل‌های اثر تازۀ حسین مدرسی با نام نص و تفسیر: مکتب فقهی امام صادق است که به‌زودی به ترجمۀ مترجمان حاضر به انتشار خواهد رسید. نص و تفسیر مجلدی از سلسله منشورات دانشگاه هاروارد پیرامون بنیان‌گذاران نظام‌های حقوقی است که این مجلد آن به واکاوی مکتب فقهی امام صادق (ع) از زاویه دید حقوقی ـ تاریخی اختصاص یافته است.