نکته، حاشیه، یادداشت: مثل‌های مشترک فارسی و یمنی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2024.75492

چکیده

با بررسی مثل‌نامه‌های فارسی و عربی، متوجه شباهت‌های بسیاری میان مثل‌های این دو فرهنگ می‌شویم. اگرچه در کشورهای عربی مثل‌های مشترک فراوانی رایج است، اما امثالی نیز دیده می‌شود که گویی تنها در یکی از آن کشورها به کار می‌رود. در این میان چهار کشور عراق، سوریه، فلسطین و یمن جایگاه برجسته‌ای دارند. نگارنده در یادداشت‌های جداگانه‌ای به بررسی مثل‌های مشترک این کشورها با امثال فارسی پرداخته است. در این مقاله به بررسی امثال مشترک و یکسان فارسی و یمنی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها