عهد کتاب (3)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2024.75487

چکیده

عهد کتاب بخش جدیدی در مجله آینه پژوهش است که در آن به معرفی کتاب های تازه در حوزه مطالعات اسلامی، مطالعات ادیان، تاریخ، فرهنگ و هنر جوامع مسلمان می‌پردازیم. اولویت در معرفی کتاب هایی است که به فارسی ترجمه نشده‌اند و از سوی ناشران معتبر دانشگاهی منتشر شده‌اند.
دو کتابی که در این شماره معرفی می‌شوند عبارتند از:
عربستان پیش از اسلام: جوامع، سیاستها، آیین‌ها و هویت در اواخر عصر باستان
دین، شرق‌شناسی و مدرنیته: جنبش‌های مهدوی ایران و جنوب آسیا