چاپ نوشت (۱۱): ماقبل باستان نگاهی به چاپکردها و فعالیت‌های عباسعلی پاسبان رضوی در مشهد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2024.75481

چکیده

عباسعلی پاسبان رضوی از جمله اهالی فرهنگ و نشر کتاب در شهر مشهد است. وی با راه‌اندازی کتابفروشی باستان که تا به امروز هم به همین نام باقی است و با فروش و نشر کتاب خدمات قابل توجهی به اهالی فرهنگ در این شهر و ایران ارائه داده است. در این مقاله مؤلف ضمن نیم‌نگاهی به کتابفروشی‌های شهر مشهد در دوره قاجار و ابتدای دوره پهلوی اول، نگاهی به فعالیت‌های پاسبان، شامل راه‌اندازی کتابفروشی پاسبان، مؤسسه انتشار کتاب و کتابفروشی و نشر باستان دارد.
 

کلیدواژه‌ها