اعتبارسنجی «النساء نواقص العقول» در نهج‌البلاغه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

10.22081/jap.2023.75324

چکیده

این نوشتار، گام‌به‌گام با سیر تدوین نهج‌البلاغه همراه می‌شود و با روش «نقد منبع» نشان می‌دهد که چگونه این خطبه، حاصل ادغام دو سخن کوتاه‌تر است که اولی آنها، شامل عبارت «النساء نواقص العقول» برگرفته از تحریری ساختگی از نامه‌های منسوب به امام علی (ع) است.