طومار (2): جستارها و یادداشت هایی در اسلام شناسی و نقد کتاب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.75316

چکیده

سلسله یادداشت هایی که زیر عنوان طومار در هر شماره آینه پژوهش منتشر خواهد شد، در بردارنده مطالبی است در حوزه اسلام شناسی و نقد کتاب. در شماره یک طومار عناوین زیر را می خوانید:
بایسته های تحول فرهنگی : نیم نگاهی به چالش های فرهنگی اخیر  ایران
نگاه بینا‌رشته‌ای به عفاف جنسی
دین و اقتدار فرهنگی و نقش آن  در هندسه جهانی
گزیده ای از جلسه نقد کتاب: «دین و مدل‌های فرهنگی» تالیف دکتر علیرضا قائمی نیا