چاپ نوشت (۱۰): کتابفروشان دوره‌گرد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2023.75311

چکیده

مؤلف در این مقاله ضمن اشاره‌ به سابقه طولانی حرفه کتابفروشان دوره‌گرد به سیر تاریخی این شغل در دوران پساچاپ و شیوه‌های فروش کتاب توسط این نوع از کتابفروشان پرداخته و همچنین با استفاده از یادداشت‌های پشت نسخه‌ای در کتابخانه‌های مختلف ایران، فهرستی از کتابفروشان دوره‌گرد در دوره قاجار و پهلوی ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها