فواکه البساتین اثر حاج میرزا محمد طهرانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

10.22081/jap.2023.75306

چکیده

نوشتار حاضر بررسی کوتاهی است از مجموعه ای از منتخبات به عربی و فارسی که در حدود سال 1331 ه.ق. (1914 م.) در تهران توسط حاج میرزا محمد طهرانی (و. تهران، حدود جمادی الثانی ۱۳۳۹/ فوریه ۱۹۲۱)، بازرگانی فاضل که داد و ستد شکر و کتاب می کرد گردآوری و نگاشته شده بود. این دفتر موضوعات متنوعی از جمله مباحث اعتقادی،  فلسفی، و اخلاقی را در برمی‌گیرد. این دفتر از رهگذر ارائه‌ی متون متنوعی که نویسنده و گردآورنده آن خوانده و شیوه های نوشتاری‌ای که به کار بسته، چشم انداز تازه ای می‌گشاید تا از آن راه بتوان به تحلیل بهتر و جامع تری نسبت به زمینه متکثر و چندلایه فکری و فرهنگی ایران در اواخر قاجاریه دست یافت.

کلیدواژه‌ها