نگاهی به تحقیق النهایه: معرفی و ملاحظاتی در تحقیق نهایة شیخ طوسی (علیه الرحمه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.74157

چکیده

نگاهی به تحقیق النهایة مقاله‌ای توصیفی ـ انتقادی بر النهایة شیخ طوسی (رحمه الله) است که اخیراً با تحقیق و تصحیح مؤسسه پیام امام هادی (ع) منتشر شده است. نگارشگر در این مقاله می‌کوشد ضمن معرفی و تبیین شاخصه‌های اصلی کتاب النهایة، اهم تحقیقات انجام‌شده و ملاحظاتی در امر تحقیق را یادآور شود و از این رهگذر پیشنهادها و راهکارهایی برای تحقیقات پیش‌رو بیان کند. اختصار، استشهاد و ایضاح مطالب بیان‌شده از ویژگی‌های این نوشتار است که با هدف معرفی نشر جدید النهایة به فرهیختگان پژوهش‌محور و فقه‌پژوهان متن‌محور صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها