نقدنگاشت ترجمه‌های قرآن (9): بخش سوم از نقد و بررسی ترجمۀ قرآن حدادعادل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.74148

چکیده

نویسنده در نوشتار پیش‌رو در تلاش است ترجمه قرآن جناب آقای حدادعادل را در بوته نقد و بررسی قرار دهد. وی در راستای این هدف، با بیان آیات 38 تا پایان سوره مائده، نکات انتقادی خود را نسبت به ترجمه بیان کرده و سپس دیدگاه خود را مطرح می‌سازد.
 

کلیدواژه‌ها