چند اشاره دربارۀ تصحیح بخش معرّبات مثمر خان آرزو و مزهر سیوطی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.72315

چکیده

مثمر اثر سراج‌الدین آرزو، دانشمند هندی، کتابی است مشتمل بر مباحث فقه‌اللغوی به پیروی از مزهر سیوطی. این کتاب مدتی قبل در تهران به چاپ رسید. این تصحیح جدید گرچه برتری‌هایی بر تصحیح پیشین دارد، هنوز از غلط‌ها و سهوها خالی نیست. بخشی از کتاب دربارهٔ معربات است. این نوشته مختصری است در اصلاح آن بخش از کتاب، همراه با تصحیح اندک سهوهای مصلحان متن مزهر.
 

کلیدواژه‌ها