حجاب ماییم، باید که از میانه برخیزیم. نقدی بر کتابِ «بازیگری در باغ هویت ایرانی؛ سرنمونی حافظِ» فرهنگ رجایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.70325

چکیده

«بازیگری در باغِ هویت ایرانی؛ سرنمونی حافظ» تازه­ترین نگاشتۀ آقای دکتر فرهنگ رجایی استاد دانشگاه کارلتون کانادا، دربارۀ حافظ است که دغدغۀ اصلی نگارندۀ آن «بازیگریِ ایرانیان و قواعد بازی آن» در طول تاریخ است و اینکه چرا ایرانیان با داشتن تمدنی بزرگ و ورود به عصر تمدن­سازِ صفوی، از بازیگری و نقش­آفرینی در عرصۀ جهانی بازماندند و به جایِ آن با هوراکشی، نظاره­گری، مصرف­کنندگی، و برهم­زنندگی در حاشیۀ تاریخ ماندند و اینک آیا می­توان با الگو قراردادن بنیان اندیشه و نظام فکری حافظ، ایران و ایرانی را برای ورود به دنیای مدرن و خلق جهانی نو آماده کرد و اینکه می­توان این نظام را به عنوان سرنمونی موفق برای بازیگری و نقش­آفرینی ایران­شهریان عرضه کرد؟ در این مقاله به برخی از دیدگاه­های مؤلف این کتاب دربارۀ حافظ و سرنمونی وی و پاسخ به پرسش­های مطرح­شده و نیز برخی دلایل نقش­ناآفرینی ایرانیان پرداخته شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها