اِشارات و تَنبیهات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69549

چکیده

سلسله مقالاتی که زین پس زیر عنوان «اشارات و تنبیهات» منتشر می‌شود مجالی است برای طرح و تحریر جستارهای گونه‌گونِ انتقادی و کتابگزارانه و تُراث‌پژوهانه که هر یک از آن جستارها نوشتاری کوتاه و مستقل است در باب موضوعی مشخّص و ممتاز. عناوین جستارهای بخش نخست «اشارت و تنبیهات» به قرار زیر است:
 -         تک‌نگاشتی ارزنده در شرح احوال و مکاتبات صاحب بن عَبّاد
-         ملاحظاتی انتقادی در باب کتابشناسی متون چاپ شده در ایران
-          اعتقادنامه‌ای امامی از مکتب حلّۀ متأخّر
 
 
 

کلیدواژه‌ها