دانشوری از کرانه کویر: دکتر یدالله جلالی پندری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69548

چکیده

نویسنده در نوشتار پیش رو، به معرفی یدالله جلالی پندری از اساتید رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، همت گمارده است. وی در راستای هدف مذکور، از فعالیت‌های ادبی، عضویت در مجامع علمی، داوری‌ها، جایگاه ادبی و در نهایت، آثار (مقالات و کتب) این استاد، سخن به میان می‌آورد.
 
 

کلیدواژه‌ها