پاره های اسلام شناسی 9

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر که شماره 9 از سلسله انتشارات پاره های اسلام شناسی است، به معرفی اجمالی و بیان محتوای سه منبع ذیل می پردازد:

تألیف و ماهیت مؤلف در متون مرتبط با سیره پیامبر (ص)؛ آندریاس گورکه
نقد کتاب «ایران در بحران؛ سقوط اصفهان و سلسله صفویه»
مفهوم شناسی سلفیه و سلفی گری

 

کلیدواژه‌ها