کلیدواژه‌ها = تفسیر
مروری بر مهم ترین آثار قرآنی و تفسیری اوری روبین به بهانۀ درگذشت او

دوره 33، شماره 195، مرداد و شهریور 1401، صفحه 225-272

محمدعلی طباطبایی


نقدی بر ترجمه تفسیر المیزان

دوره 33، شماره 194، خرداد و تیر 1401، صفحه 271-303

محمد علی خسروی


پژوهشی تازه دربارۀ تفسیر برادر شیخ حرّ عاملی

دوره 33، شماره 193، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 197-218

محمدمهدی سلمانپور


نگاهی به تصحیح احسن‌القصص

دوره 32، شماره 191، آذر و دی 1400، صفحه 269-284