نویسنده = سید احمد رضا قائم مقامی
یادداشت های شاهنامه 1 مسائل ل غوی و بعضی م فاهیم شاهن هما 31-39

دوره 33، شماره 195، مرداد و شهریور 1401، صفحه 31-39

سید احمد رضا قائم مقامی


نکته حاشیه یادداشت : نکاتی از آثار استاد علامه جلال الدین همایی (6)، رساله جدول معرفت تواریخ در سنه 961 نوشته شد، چشمه خورشید

دوره 32، شماره 189، مرداد و شهریور 1400، صفحه 363-378

رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ سید احمد رضا قائم مقامی


کتابچه ای مغلوط در تصحیح پنج رساله از شیخ اشراق

دوره 21، شماره 125، آذر و دی 1389، صفحه 52-54

سید احمد رضا قائم مقامی