دوره و شماره: دوره 18، 105-106 - شماره پیاپی 105، پاییز 1386 
1. نو اندیشی در بلاغت

صفحه 2-8

امین الخولی؛ سید محمود طیب حسینی


7. سندباد نامه

صفحه 62-66

سید علی ملکوتی


17. درگذشتگان

صفحه 152-163

یدالله جنتی؛ ناصر الدین انصاری؛ عبدالحسین جواهرکلام