بازخوانی نسبت برخی کتاب ها به بعضی از مؤلفان در «رجال النجاشی» و «الفهرست» شیخ طوسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

از دیرهنگام تا زمان معاصر در نسبت­دادن کتاب به شخصی، پیوسته صاحب مواد و مطالب کتاب مورد توجه بوده است نه کاتب و راوی آن. نویسنده در مقالۀ حاضر به معرفی کتاب های حدیثی (پانزده کتاب) که در رجال النجاشی و الفهرست شیخ طوسی به تبعیت از منابع مورد استفاده­شان به راویان و تکمیل کنندگانشان نسبت داده شده­اند، می­پردازد و این مسئله را در بوته نقد و بررسی قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها