«هزار و یک شب» در غرب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

عموماً چنین تصور می شود برای اولین بار در تاریخ ادبیات اروپا، شرق شناس فرانسوی آنتوان گالان اقدام به ترجمه هزار و یک شب به زبان فرانسوی کرده است. نویسنده در مقاله خویش، ابتدا با ذکر تاریخچه ترجمه کتاب هزار و یک شب در فرانسه، به بیان ترجمه این کتاب در اروپا توسط نویسندگان مختلف در دو مرحله می پردازد. سپس در ادامه به دستاوردهای فرهنگی و علمی ترجمه هزار و یک شب در اروپا اشاره کرده و در نهایت با بررسی تأثیر شفاهی هزار و یک شب در غرب، مقاله خویش را به پایان می رساند.

کلیدواژه‌ها