باله

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.72536

چکیده

باله در عنوان مشایخ و بزرگانِ فتیان آذربایجان، که صورت­های دیگر مانند بوله و بله نیز داشته و ظاهراً همان است که در عثمانی صورت بالی پیدا کرده، احتمالاً کلمه­ای است به معنی «بزرگ» یا به احتمال دیگر «برادر بزرگ». قرائنی هست که می­گوید این کلمه از گویش­های راجی وارد زبان آذربایجان شده است. این نوشتۀ کوتاه کوششی است برای یافتن اصل این کلمه.
 

کلیدواژه‌ها