نسخه خوانی (28)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.72535

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست و هفتمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
شرح حال خودنوشت ملاعلی آرانی از ایران نیمه اول قرن سیزدهم
شرح یک مجلس درس شیخ بهایی و گفتگویی که میان استاد و شاگردان صورت گرفت
یادداشت عالمی از دوره صفوی در تقسیم احکام جاری حاکم بر زندگی
وقتی شاه عباس ثانی سفارش یک طلبه سید را به آقا حسین خوانساری می کند
آزاد نامه غلام فراخ چشم سیاه پلک گرجی
برای حرب با کفره روسیه، محتاج به کفره فرنگی شده ایم....
مقدمه یک رساله عملیه نیمه استدلالی از دوره فتحعلی شاه قاجار
گزارش سه سیل هولناک در مکه در قرن یازدهم هجری
یادداشتی در باره ارکان اربعه کعبه
چطور «گرفتن رادیو» یا همان «جعبه حبس الصوت» از علائم آخر الزمان می شود
 
 
 

کلیدواژه‌ها