پاره های اسلام شناسی (2)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نوشتار حاضر مشتمل بر معرفی برخی مقالات لاتین در حوزه مطالعات اسلامی است که تاکنون ترجمه و منتشر نشده‌اند. نویسنده در نوشتار حاضر تلاش دارد در راستای معرفی مقالات، به اختصار محتوای هر یک از مقالات را مورد مداقه قرار دهد. برخی از عناوین مقالات معرفی شده بدین شرح¬اند:
1. سعید حوّی: اندیشمندی بنیادگرا در سوریه جدید
2. سعید حوّی و احیاگری اسلامی در سوریه بعثی
3. ایگناتس گلدتسیهر؛ پلی بین اسلام، مسیحیت و یهودیت
4. بررسی مطالعات اخیر در تاریخ تشیع متقدم
5. تاریخ¬نگاری ترکان عثمانی در قرن نهم: بررسی مورخین بایزید اول و بایزید دوم